Top


Breadcrumbs


Zoeken
Schoolwide Positive Behavior Support

Schoolwide Positive Behavior Support nu ook op de Remigius

Rust, regelmaat, ruimte en veiligheid spelen in basisschool Remigius een belangrijke rol. Aan de leerlingen wordt de ruimte geboden om verantwoordelijkheden op zich te nemen en initiatieven te ontplooien. Door samen te leren en samen te spelen worden kinderen meer zelfverzekerd en weerbaar. Ze leren elkaar te accepteren en respecteren. Ieder kind doet er toe


Lees meer...

Welkom op onze site

 

Deze site is samengesteld om u te informeren over onze school.
Basisschool Remigius is ruim 90 jaar basisschool in het centrum van Duiven. Een school met 16 groepen, ruim 400 leerlingen en 36 medewerkers. Een school met modern onderwijs gestoeld op het leerstofjaarklassensysteem en geworteld in een bijna honderd jaar oude traditie.

De missie en visie van de school
Onze visie moet inspireren om enerzijds met volle overgave en TROTS op de Remigius te kunnen werken en anderzijds, voor de ouders, om bewust voor de Remigius basisschool te kunnen kiezen.
We omschrijven onze visie als volgt:

Lees verder

Onze school